mentorskap i foto
skog naturlandskap Sverige

Ljusets betydelse i din bild

Företagsfotograf Helen Shippey håller i Canon kamera och ler

Mentorskap i fotografi!